Lähijohtajien ryhmävalmennus  – FÖRSTI

Eri organisaatioista koottu valmennusryhmä tuottaa rikasta keskustelua

Työnjohtaja, tiiminvetäjä, lähiesimies – ihmisten johtamisen ensimmäisellä tasolla on monta nimeä. Johtamistyön vaativuuden suhteen se on kaikkein vaikein, sillä lähijohtaja on lähinnä työntekijöitä ja myös työnantajan edustaja heidän suuntaansa. Lähijohtajan on välitettävä organisaation johdon ohjausta työntekijöille ja otettava myös vastaan kaikki siitä nousevat reaktiot.

Erityisen vaikeaksi lähijohtajan työn tekee, jos on tullut siihen tiimin sisältä. Entisiin työkavereihin ja jopa ystäviin on otettava etäisyyttä, jotta johtamistehtävä voi toteutua. Lojaliteetit on määriteltävä uudestaan ja kaikki tämä pitää tehdä tietoisesti. Oman identiteetin uudelleen neuvottelu on haastava tehtävä ja edellytys lähijohtajana onnistumisessa.

Lähijohtajan vaativaan tehtävään antaa hyvät lähtökohdat Työluotsin FÖRSTI-valmennus. Sen osallistujat kootaan eri organisaatioista.

Työluotsin FÖRSTI-valmennus on kustannustehokas tapa kehittää lähijohtajien osaamista ja johtamiselle hyödyllistä ajattelua.

FÖRSTI-koulutuksen teemavalikoima on laaja

Työluotsin FÖRSTI-valmennus on kustannustehokas tapa kehittää lähijohtajien osaamista ja johtamiselle hyödyllistä ajattelua. Valmennuksen teemavalikoima on laaja ja siitä voi jokainen valmennusryhmä poimia itselleen hyödyllisimmät ja ajankohtaisimmat aiheet.

Valittavissa on muun muassa:

  • esimiehen rooli
  • paineiden ja stressin hallinta
  • ihmistuntemus
  • ajankäytön hallinta
  • muutoksen johtaminen
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • haastavien tilanteiden käsittely (konfliktit, eturistiriidat)

Teemojen valinnassa huomioidaan myös yrityksen strategisen kehittämisen suunta, kuten mahdollinen siirtyminen valmentavaan johtamiseen tai lean-kulttuuriin.

FÖRSTI voidaan toteuttaa 6–10 valmennustapaamisen sarjana. Kukin tapaaminen kestää puoli päivää ja sisältää kahvitauon. Tapaamisten välillä on tavallisesti noin yksi kuukausi. Ryhmään otetaan 12–16 osallistujaa.

Valmennuksen painopiste FÖRSTIssä on ryhmän valitsemien teemojen läpikäynti. Menetelmänä käytetään myös ohjauksellista vertaiskeskustelua, jolla varmistetaan syvällisempi pohdinta valmennusteemojen soveltamisesta käytäntöön.

Vertaiskeskustelut auttavat ryhmän kiinteytymistä valmennusprosessin aikana. Vertaiskeskusteluja voidaan toteuttaa myös pienryhmissä.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

KRISTIINA

on ylimmän johdon mentori. Hän hyödyntää valmentavassa työskentelyssään omaa, lähes kolmikymmenvuotista kokemustaan yritysten toimitusjohtajana.

> Tutustu Kristiinaan