Avoimet konfliktit ja ristiriitatilanteet – SOVINTOLUOTSI

Riidat ja konfliktit ovat normaaleja ihmisen elämään ja työhön kuuluvia asioita.

On tavallista, että joskus eivät riitele vain asiat, vaan ihmiset. Ihminen on kokonaisuus, joka ei jätä tunteitaan kotiin tullessaan töihin ja tunteet ovat ne tekijä, jotka konflikteja aiheuttavat.

Työyhteisö joutuu käsittelemään aihetta, jota on aikaisemmin väistellyt. Myös johtaja näkee itsensä peilistä ja oppii paljon.

SOVINTOLUOTSI perustuu Suomessa kehitettyyn ja nopeasti yleistyvään työyhteisösovittelun menetelmään

Vaiheistettu sovitteluprosessi antaa jokaiselle työyhteisön jäsenelle tilaisuuden kertoa omat kokemuksensa ja osallistua ongelman yhteiseen ratkaisemiseen. Sovittelija auttaa uusista toimintamalleista sopimisessa ja pitää huolta työskentelyn rajoista.

Sovitteluprosessin pituus on normaalisti 2–4 kuukautta. Prosessi alkaa intensiivisellä aloitusvaiheella, jolloin ongelma nostetaan esiin ja sitä käsitellään ja etsitään ratkaisuja. Seurantavaiheessa tutkitaan edistymistä ja tarvittaessa muokataan sovittelusopimusta. SOVINTOLUOTSIin kuuluu aina vähintään kaksi seurantatilaisuutta.

Tuloksena SOVINTOLUOTSIsta on ennen kaikkea oppimista. Työyhteisö joutuu käsittelemään aihetta, jota on aikaisemmin väistellyt. Myös johtaja näkee itsensä peilistä ja oppii paljon.

Vastuunotto omasta itsestä lisääntyy ja toisten kuunteleminen ja ymmärtäminen paranee. Välitön vaikutus sovittelulla on usein työrauhan palaaminen.

Pitemmällä aikavälillä on odotettavissa yhteistyön kehittymistä paremmaksi – tämä vaatii kuitenkin aktiivista johdon tukea ja seurantaa.

Sovittelijamme

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin

Sovittelupalvelut

Avoimet konfliktit ja ristiriitatilanteet – SOVINTOLUOTSI

Työryhmän hiljainen ongelma – SOLMU